Regnskapsføring av lån

Som eier av en bedrift er du forpliktet til å kunne redegjøre for virksomhetens økonomiske aktiviteter gjennom et regnskap. Det finnes forskjellige regler på dette området avhengig av bedriftens type, men generelt kan myndigheter til enhver tid kreve tilgang til regnskapet ditt.

Og da er det essensielt at det er korrekt utført. Riktig regnskapsføring gir også deg en rekke fordeler fordi du får oversikt over bedriftens økonomi, og fordi du kan utnytte ulike fradrag. Blant annet derfor er regnskapsføring av lån en veldig god idé for alle bedrifter.

Få fradrag for lånets renter

Mange bedrifter tar opp lån av ulike årsaker, og dessverre er det noen som glemmer å føre det inn i regnskapet. Men det er faktisk en stor økonomisk fordel for deg å renskapsføre dine lån for å spare penger.

Når du betaler renter på et lån, så er det nemlig en utgift for bedriften. Og derfor er det sånn i Norge, at du faktisk får skattefradrag for lånets renter, akkurat som privatpersoner gjør det. Det betyr i praksis at du kan trekke fra noen penger i bedriftens overskudd, og derfor ender du opp med å betale mindre i skatt – og derfor sitte igjen med flere penger i siste ende.

Det gjeldende fradraget ligger faktisk på hele 27% i øyeblikket. Det vil si at dersom du betaler 100.000 kr i renter i løpet av et år, så får du 27.000 kr i fradrag på skatten. Det er altså en stor andel av lånets årlige rente som kan anvendes som skattefradag, og derfor er det en betydelig forskjell i om du husker å regnskapsføre dine lån.

Gjelder det både boliglån og forbrukslån?

Fradraget er arrangert slik at det ikke gjøres noen forskjell mellom ulike lånetyper. Det betyr at Skatteetaten anser et lån som et lån, og det spiller ingen rolle om det er snakk om et forbrukslån eller et boliglån. De 27% er en fast verdi som gjelder uansett hvilket lån du har valgt. Derfor trenger du ikke spekulere i hvilket lån du tar opp.

Du skal bare velge det som passer best for dine behov, og som er mest optimalt for bedriften, og så bokfører du lånet og de betalte renter i regnskapet. Da får du 27% fradrag både på forbrukslån og boliglån. Derfor spiller det faktisk ingen rolle om du har lånt til eiendom, oppussing, varekjøp, transportutgifter, faste regninger eller noe helt annet.